Waar kunnen meiden hulp krijgen?

Hulp vragen voor problemen kan erg moeilijk zijn voor

meiden van Turkse, Marokkaanse of Hindoestaanse

afkomst. Geef advies over de hulp die goed aansluit bij

de problemen waar het meisje mee zit en de mogelijkheden

die zij heeft. Een goed overzicht van de sociale

kaart in de eigen regio is onontbeerlijk. <br /><br />

<h3>Hulp via internet</h3>

Voor veel meiden heeft hulp zoeken via internet de

voorkeur. Het grote voordeel is dat het anoniem is. Bovendien

zijn ze gewend om bij een probleem op internet

te zoeken. Er zijn verschillende websites waar deze

meiden terecht kunnen om hun verhaal te vertellen en

advies te vragen, afhankelijk van het probleem waar zij

mee te maken hebben.<br /><br />

<h3>Online hulpverlening voor jongeren</h3>

<ul><li><a target="blank" href="http://www.hulpmix.nl">www.hulpmix.nl</a>: Op Hulpmix kunnen meiden terecht

met hun vragen. Er is tevens allerlei informatie te

vinden. Ook kunnen ze anoniem met hulpverleners

chatgesprekken voeren, vragen stellen via e-mail en

op het forum.</li><li>

<a target="blank" href="http://www.kindertelefoon.nl">www.kindertelefoon.nl</a>: Op deze site vinden meiden

tips en informatie over verschillende problemen. De

chat van de Kindertelefoon is elke dag open van 14.00

uur ‘s middags tot 20.00 uur ‘s avonds. Meiden kunnen

ook chatten met een hulpverlener via Windows Live

Messenger (MSN). Voeg dan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

toe aan de buddylist.</li></ul><br />

<h3>Suïcidaal gedrag</h3>

<ul><li><a target="blank" href="http://www.jestaatnietalleen.nl">www.jestaatnietalleen.nl</a>: Website voor multiculturele

meiden die het leven (soms) niet meer zien zitten.

Deze website is gekoppeld aan de populaire site

Marokko.nl, Hababam.nl en Indianfeelings.nl. Via

deze website worden meiden geïnformeerd over de

achtergronden van suïcidaal gedrag en over waar je

hulp kunt vragen. Ook staat er test op de site voor

meiden die zich zorgen om een vriendin, nichtje, zusje

of klasgenootje. Via deze site zijn ook ervaringsverhalen

te lezen en filmpjes te bekijken over het onderwerp.

Meiden kunnen via deze site direct in contact

komen met 113Online.</li><li>

<a target="blank" href="http://www.113online.nl">www.113online.nl</a>: Bij 113Online werken medewerkers

die veel kennis hebben over hoe te praten met

mensen die niet meer willen leven. Er is ook een

behandelteam bestaande uit psychologen, orthopedagogen

en psychiaters. Iedereen kan hier anoniem

terecht. De volgende diensten worden aangeboden:

?Bellen: via de telefoon kunnen meiden 24 uur per

dag bellen naar 0900 113 01 13.

?Mailen: meiden kunnen altijd een e-mail sturen

met hun verhaal naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Normaal

gesproken krijgen ze binnen vijf werkdagen

antwoord.

? Chatten: meiden kunnen aangeven dat ze willen

chatten met een medewerker van 113Online. Soms is

de chat bezet. In de ochtend is het vaak wat rustiger.

? Therapie: ook voor hulp op langere termijn zijn

meiden hier aan het juiste adres. Ze kunnen online therapie krijgen bij een psycholoog, via de chat,

e-mail of telefoon.

?Doorverwijzen: meiden kunnen doorverwezen

worden naar een GGZ in de regio.

? Zelftesten.

? Zelfhulpcursus.

? Forum.

? Informatie: in de help-o-theek kunnen meiden

informatie vinden over onderwerpen die voor hen

belangrijk zijn.

??Voor meer informatie of vragen over 113Online:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .</li></ul><br />

<h3>Zelfbeschadiging</h3>

<ul><li><a target="blank" href="http://www.landelijkestichtingzelfbeschadiging.nl">www.landelijkestichtingzelfbeschadiging.nl</a>: De Landelijke

Stichting Zelfbeschadiging (LSZ) is een cliëntgestuurde

organisatie die zich inzet voor mensen die

zichzelf beschadigen en hun persoonlijke en professionele

omgeving. De stichting biedt informatie over

zelfbeschadiging en de mogelijkheid om te praten

met lotgenoten via het forum of contact met elkaar

te hebben via of telefoon, post of e-mail. Er is tevens

een mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning (zes

gesprekken per jaar) van één van de medewerkers van

de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Ook is er telefoonnummer

dat op woensdag van 11.00 uur tot 16.00

uur bereikbaar is. Aan de telefoon zitten lotgenoten en

ervaringsdeskundigen om een luisterend oor te bieden

en advies en informatie te geven. Ook partners, familie,

vrienden en hulpverleners kunnen bellen.</li><li>

<a target="blank" href="http://www.zelfbeschadigingondercontrole.nl">www.zelfbeschadigingondercontrole.nl</a>: Via deze site

kunnen volwassen van 18 jaar en ouder zich aanmelden

voor online behandeling om zelfbeschadiging

weer onder controle te krijgen. Ook op deze site ervaringsverhalen

en informatie over zelfbeschadiging.</li></ul><br />

 

<h3>Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en

huwelijkdwang</h3>

<ul><li><a target="blank" href="http://www.hallokezban.nl">www.hallokezban.nl</a>: Op de website Hallo Kezban

vinden meiden informatie en praktische tips over wat

zij kunnen doen als ze last hebben van de druk van

de familie (familie-eer) of geweld. De site bevat ook

verhalen: wat hebben anderen meegemaakt en hoe

hebben zij het opgelost? Meiden kunnen ook hun eigen

verhaal kwijt op het forum en vragen stellen aan

de vrijwilligers. Hallo Kezban geeft adviezen, geen

hulp. Wel verwijzen zij door.</li><li>

<a target="blank"  href="http://www.yourright2choose.nl">www.yourright2choose.nl</a>: Bang om tijdens de vakantie

in Turkije of Marokko te worden achtergelaten? Of

daar gedwongen te worden om te trouwen? Op deze

site staat wat een meisje kan doen om haar veiligheid

te beschermen.</li><li>

<a target="blank" href="http://www.shginfo.nl">www.shginfo.nl</a>: Op deze site staan alle Steunpunten

Huiselijk Geweld in Nederland. Er staat tevens allerlei

informatie op de site over geweld in de privésfeer (familie,

partner etc.). Meiden kunnen er ook ervaringen

van anderen lezen of een vraag stellen op het forum.</li><li>

<a target="blank" href="http://www.fierfryslan.nl>www.fierfryslan.nl</a>: Op deze website kunnen meiden

anoniem chatten op doordeweekse avonden van

17.00 uur tot 20.00 uur. Meiden kunnen ook buiten

openingstijden altijd bellen op 0900 567 56 78

(5 ct/pm) of mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .</li></ul><br />

 

<h3>Angst en stemmingsstoornissen</h3>

<ul><li><a target="blank" href="http://www.pratenonline.nl">www.pratenonline.nl</a>: <a href="/www.PratenOnline.nl">www.PratenOnline.nl</a> is een website

voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die somber, angstig of onzeker zijn. Op deze website kunnen jongeren

een test doen. Als daaruit blijkt dat zij angstig,

gespannen, zwaar down of depressief zijn, kan een

afspraak worden gemaakt om te chatten met een

professional. Op de website staat verder uitgelegd

hoe dit werkt.</li><li>

<a target="blank" href="http://www.gripopjedip.nl">www.gripopjedip.nl</a>: Dit is een website voor jongeren

tussen de 16 en 25 jaar die al een tijdje niet zo

lekker in hun vel zitten of net even iets teveel hebben

meegemaakt. Op deze site wordt het volgende

aangeboden:</li><li>

Zelftest: test om te checken of een meisje te maken

heeft met een depressie.</li><li>

Mailen: een meisje kan via deze website mailen

met een deskundige. Belangrijk: deze ondersteuning

wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Een

meisje kan altijd eerst advies vragen of deze hulp

goed bij haar past.</li><li>

Online cursus: een meisje kan via deze website anoniem

een online cursus volgen, waarin ze handvatten

krijgt aangereikt om meer grip te krijgen op haar gevoel.

Belangrijk: deze ondersteuning wordt vergoed

door de zorgverzekeraars. Een meisje kan altijd eerst

advies vragen of deze hulp goed bij haar past.</li><li>

Informatie: over depressief voelen en wat een

meisje hier aan kan doen.</li></ul><br />

 

<h2>Hulpverleningsorganisaties</h2><br />

<h3>Huisarts</h3>

De huisarts is vaak het eerste waar meiden aan denken

bij hulp zoeken. Voor veel meiden is de huisarts dus

goed te vinden. Het spreekt meiden ook aan omdat de

huisarts beroepsgeheim heeft. Maar omdat de huisarts

meestal ook de ouders kent, is dit weer een drempel.

Wanneer je als professional een vermoeden hebt dat

een meisje suïcidaal is, is het zeker aan te raden om

contact op te nemen met haar huisarts voor overleg.<br />

<br />

<h3>Leerlingenbegeleider, vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk

werk</h3>

Op de meeste scholen zijn vertrouwenspersonen en

leerlingbegeleiders. Aan zo’n persoon kunnen meiden

vragen of ze meedenken over hun situatie. Deze leerlingengeleiders,

vertrouwenspersonen of schoolmaatschappelijk

werkers kunnen de situatie van meiden bespreken

in het zorgadviesteam en zo nodig doorverwijzen naar

(gespecialiseerde) jeugdzorg.<br />

<br />

<h3>Maatschappelijk werk</h3>

Bij het (algemeen) maatschappelijk werk kunnen

meiden terecht met uiteenlopende problemen. Er is

geen doorverwijzing nodig. Het gaat om problemen op

psychosociaal en materieel vlak. Bij suïcidaal gedrag is

het belangrijk dat het maatschappelijk werk zo nodig

samenwerkt met de tweede lijn zoals de (Jeugd) GGZ.<br />

<br />

<h3>Steunpunt Huiselijk Geweld</h3>

Het Steunpunt Huiselijk Geweld biedt hulpverlening aan

slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld.

Ook voor eergerelateerd geweld en seksueel geweld

kunnen meiden hier terecht. Deze problemen kunnen immers

aanleiding zijn voor suïcidaal gedrag onder meiden

uit de doelgroep. Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan tot

de conclusie komen dat een meisje moet worden ondergebracht

in een opvanghuis voor meiden of in de vrouwenopvang.

Er kan ook ingezet worden op bemiddeling met de familie of alleen ondersteuning aan het meisje

zelf. Belangrijk is dat het Steunpunt Huiselijk Geweld in

haar ondersteuning alert is op suïcidaal gedrag en hier

hulp voor inschakelt zoals de huisarts en (Jeugd) GGZ.<br />

<br />

<h3>GGZ-hulpverlener</h3>

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

zijn er voor mensen met psychiatrische stoornissen en

psychische problemen. De instellingen bieden behandeling,

zorg en begeleiding. Wanneer je vermoedt dat een

meisje suïcidaal is en zij is 18 jaar of ouder, dan is het

van belang dat zij hulp krijgt van de GGZ of van een vrijgevestigde

psycholoog of psychiater. Is een meisje onder

de 18 jaar? Dan gaat de hulp via Bureau Jeugdzorg.</br>

<br />

<hr />

<h3>Wie doet wat?</h3>

 

Goede samenwerking en sluitende afspraken zijn

nodig om goede zorg te bieden aan meiden die

suïcidaal zijn. Partijen die met deze meiden te

maken hebben zijn: de huisarts, de spoedeisende

hulp (SEH), de acute en consultatieve psychiatrie

en de reguliere GGZ. Het ‘Kwaliteitsdocument

Ketenzorg bij suïcidaliteit’ van het Trimbosinstituut

bevat concrete handvatten voor afspraken

op lokaal niveau over ieders taken en verantwoordelijkheden,

de overdracht en terugkoppeling rondom

patiënten en de wijze van evalueren en borgen

van de samenwerking. Dit document is gratis te

downloaden op: <a target="blank" href="http://www.trimbos.nl/webwinkel"> www.trimbos.nl/webwinkel</a>, zoek

op ‘Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij suïcidaliteit’.

 

<br />

<hr />

<h3>Bureau Jeugdzorg</h3>

Bureau Jeugdzorg geeft toegang tot alle jeugdzorg in

Nederland. Zowel kinderen als hun ouders kunnen hier

terecht. Aandachtspunt voor jeugdzorg is dat de ouders

niet worden ingeschakeld indien het vermoeden bestaat

dat het meisje hierdoor in gevaar komt. Bureau Jeugdzorg

geeft ook toegang tot de Jeugd GGZ. De Jeugd

GGZ kan bijvoorbeeld de depressie behandelen die het

suïcidale gedrag veroorzaakt. Voor meer informatie:

<a target="blank" href="http://www.bureaujeugdzorg.info/verwijzers>www.bureaujeugdzorg.info</a><br />

<br />

<hr />

<h3>AMK</h3>

Bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling kun je

terecht wanneer je vermoedt dat een meisje mishandeld

wordt. Ook kun je hen vragen om advies. Meer

informatie vind je op <a target="blank"  href="http://www.amk-nederland.nl">www.amk-nederland.nl</a>, klik op

‘Professionals’. <br />

<hr />

<h3>SuNa in Den Haag</h3>

 

SuNa is een uniek project in Den Haag, gericht

op jongeren tussen 13 en 25 jaar die een zelfmoordpoging

hebben ondernomen of zichzelf

ernstig hebben beschadigd. SuNa wil voorkomen

dat zij opnieuw een poging doen en biedt deze

jongeren een extra steuntje in de rug. De casemanagers

van SuNa begeleiden de jongeren naar de

juiste hulp. In 2005 is SuNa opgezet, in 2008 is het

project structureel geworden en is er een convenant

gesloten met de ketenpartners. Belangrijk: meiden

en jonge vrouwen kunnen zich niet zelf aanmelden

bij SuNa. Dit gaat via de ziekenhuizen.

 

<br />