7. Waar vind ik meer informatie?

De informatie die op deze website wordt gegeven is gebaseerd op diverse onderzoeken en literatuur. Voor de leesbaarheid van de site, staat de bron niet in de tekst vermeld. Hieronder vind u de lijst met bronnen die gebruikt is voor deze website.

 

Geraadpleegde artikelen en boeken:

Bakker, H. (2005) Bronnenboek Eerwraak in Nederland Utrecht:TransAct

Bakker, H. (2009) Handreiking Aanpak eergerelateerd geweld in het onderwijs Voor leerlingbegeleiders en andere vertrouwenspersonen. Utrecht: MOVISIE

Balen, van M. (2009) Een literatuuronderzoek naar:‘Wat zijn de gevolgen van pesten op korte en lange termijn voor het betrokken kind van de basisschool en welke interventies zijn effectief gebleken?’ Leeuwarden: Opleiding: HBO- Verpleegkunde NHL Hogeschool

Boedjarath, I. & Ferber, M. (2010)“Huilen zonder tranen. Zelfbeschadigend gedrag bij allochtone jongeren”.In: A.J.F.M. Kerkhof, B. van Luyn (2010) Suïcidepreventie in de praktijk Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Brenninkmeijer, N., Geerse, M. en Roggeband, C. (2009)Eergerelateerd geweld in Nederland. Onderzoek naar de beleving en aanpak van eergerelateerd geweld.Amsterdam: vrije Universiteit

Bellaart, H.B., “Hulpverleners pakken alleen maar je kind af; Slecht imago jeugdzorg onder allochtonen”. In: Tijdschrift over jeugd 0|25, jrg. 2, nummer 7, St. Jeugdinformatie, Utrecht/Van Gorcum, Assen, september 1997.

Bellaart, H.B. & Azrar, F. (2003). Jeugdzorg zonder drempels. Eindverslag van een project over de toegankelijkheid van de jeugdzorg voor allochtone cliënten. Utrecht: Forum.

Beunderman R., Savenije A., de Rijke F., Willems P. (red.) (2007) Interculturalisatie in de Jeugd-GGZ : wat speelt er? Assen : Koninklijke Van Gorcum

Bergen, van, DD (2009) Suicidal behavior of young migrant women in The Netherlands. A comparative study of minority and majority women. PhD Thesis, Vu University Amsterdam

Cornelissens, A. Kuppens, J. Ferwerda, H. (2009) Huwelijksdwang. Een verbintenis voor het leven? Een verkenning van de aard en aanpak van gedwongen huwelijken in Nederland. Den Haag: WODC.

Cornelis, J. (2007)  Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle : een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren. Almelo : Steunpunt Minderheden Overijssel

Cornelis, J. & Joemmanbaks, T. (2008) Open deuren van Jeugdzorg Hengelo

voor allochtone meisjes en jongens Een onderzoek naar de situatie rondom

de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren. Almelo: Variya

Ermers, R. (2007) Eer en eerwraak, definitie en analyse. Amsterdam: Bulaaq

Felten, H. & Genç-Canbolat, F. (2010) De diversiteitsbril, Werkboek voor maatschappelijk werkers bij het intakemodel en volgsysteem Wegen en (blijven) overwegen. Utrecht: MOVISIE

 

Ferber, M. (2010) Suïcidaal gedrag bij allochtone meisjes. Presentatie op congres Cultuurgerelateerde problematiek bij Allochtone Meisjes. Utrecht: Leids Congres Bureau

Ince D. &  Berg, van den, G. (2009) Overzichtsstudie interventies voor migrantenjeugd:

ontwikkelingsstimulering, preventie en vroeghulp. Utrecht: Nederlands Jeugd Instituut

Kerkhof, A. (2010) “Gebroken levens”. Presentatie voor symposium gebroken levens, congres Duin en Bollenstreek.

Krikke, H. (2003) Als niemand luistert. Verhalen van allochtone meisjes op een zwarte school. Amsterdam: Van Gennep.

Krikke, Nijhuis en Wesenbeek (2000) Aan de grenzen : suïcidaal gedrag onder allochtone meisjes en jonge vrouwen. Den Haag: Gemeente Den haag.

MOVISIE (2009) Factsheet Huiselijk geweld, feiten en cijfers. Utrecht: MOVISIE.

MOVISIE (2009) Factsheet Huwelijkdwang, feiten en achtergrondinformatie. Utrecht: MOVISIE 

MOVISIE (2009) Factsheet seksueel geweld, feiten en cijfers. Utrecht: MOVISIE

Salverda, B. (2010) Wel en wee. Turks-Nederlandse meisjes aan het woord over hun leven. GGD Den haag: Den Haag.

Salverda (2005) Laat me los, hou me vast : verslag van een kwalitatief onderzoek naar het psychisch welbevinden van dertig Haagse meisjes van Hindoestaanse afkomst. GGD Den Haag: Den Haag.

Simsek, J. (2006). Eerwraak : alle ogen zijn op haar gericht : traditioneel geweld tegen Turkse vrouwen en meisjes : een handleiding voor hulpverleners. Utrecht: IOT.

Terpstra, L. & Van Dijke, A. (2006) Buitengesloten. Meiden vertellen over hun worsteling met familie-eer. Tien portretten. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Verstraten, K. & C. van Halen (2006). Bruggen slaan, een Gelderse studie naar de

aansluiting tussen de vrijwillige jeugdzorg en allochtonen. Radboud Universiteit Nijmegen

 

Yerden, I. (2008) Families onder druk. Huiselijk geweld in Turkse en Marokkaanse gezinnen. Amsterdam: Van Gennep.

Yerden, I. (2010) Schaamte en strategisch handelen. Opvoeding in Marokkaanse en Turkse gezinnen. Amsterdam: Van Gennep

 

Geraadpleegde websites:

 

(Online) hulpverlening

 

www.hulpmix.nl

www.pratenonline.nl

www.jip.org

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/30822-maatschappelijk-werk-wat-kunnen-ze-voor-mij-betekenen.html

http://www.jipsite.nl/gezondheid/huisarts

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

http://www.bureaujeugdzorg.info

http://www.sensoor.nl/regios.html

www.ggz.nl


Suïcide

www.113online.nl

http://www.stopsuicide.nl/

http://www.preventiezelfdoding.be


Depressie

http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/depressie

www.depressie.nl

www.gripopjedip.nl

http://www.medicinfo.nl/%7B8a160054-aa6e-435f-9c95-d4748537c0b1%7D


Huiselijk en seksueel geweld

http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/nieuwsarchief/nieuws/2009/standaard_registratie_alcoholgebruik_bij_geweldsdelicten

www.sghinfo.nl

http://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/seksueel_kindermisbruik/feiten-en-cijfers


Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

 

www.stopdwang.nl

www.watiseer.nl

http://www.movisie.nl/124385/def/home/huwelijksdwang/

http://www.movisie.nl/115473/def/home/eergerelateerd_geweld/

www.eergerelateerdgeweld.info

www.hallokezban.nl


(Cyber)pesten

www.cyberpesten.be/onderzoeksgegevens.htm

 

Seksuele diversiteit

 

www.allesovergay.nl

www.respect2love.nl

www.expreszo.nl

www.veilige-haven.nl