2. Hoe vaak komt suïcidaal gedrag voor onder de doelgroep?

Volgens de  cijfers pleegden in 2008, 1435 mensen in Nederland suïcide (Kerkhof, 2010 b). Jaarlijks worden er ongeveer 14.000 suïcidepogingen behandeld in ziekenhuizen.

Suïcide pogingen komen veel voor onder jonge meisjes en vrouwen. Dit geldt nog sterker voor allochtone meiden en jonge vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat meiden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor suïcidepogingen en suïcide gedachten (van Bergen, 2009).

 

  •   van de meiden van Turkse afkomst in Rotterdam gaf 14.6 % aan een suïcidepoging te hebben ondernomen
  •   van de meiden van alleen Nederlandse afkomst (‘autochtonen’) in Rotterdam gaf  8.8 % aan een suïcidepoging te hebben ondernomen
  •   van de meiden van Hindoestaanse afkomst in Rotterdam gaf 19.2 % aan een suïcidepoging te hebben ondernomen
  •   van de meiden van Marokkaanse afkomst in Rotterdam gaf 6 % aan een suïcidepoging te hebben ondernomen

 

Meiden van Turkse en meiden van Hindostaanse afkomst zijn dus risicogroepen als het gaat om suïcidaal gedrag. Meiden van Marokkaanse afkomst zijn geen risicogroep. De achtergrond en problemen waarmee meiden van Marokkaanse afkomst mee te maken hebben die een suïcide poging hebben gedaan, lijken vaak wel vergelijkbaar te zijn als de achtergrond en problemen waar de meiden van Turkse afkomst mee te maken hebben die een suïcide poging hebben gedaan. Lees hier meer over bij vraag 3 de achtergronden.